ΣΧΑΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ

Καψουλοτομή με Yag laser

Προϋπόθεση μιας μοντέρνας εγχειρήσεως καταρράκτη είναι η διατήρηση του περιφακίου (έτσι ονομάζεται η μεμβράνη που περιβάλλει το θολωμένο φακό του ματιού ο οποίος αφαιρείται κατά την εγχείρηση του καταρράκτη) και η τοποθέτηση του ενδοφακού μέσα σε αυτόν τον σάκο. Πολλές φορές η οπίσθια επιφάνεια του περιφακίου θολώνει ή παχύνεται κι έτσι δημιουργείται ένας δευτερογενής καταρράκτης που εμποδίζει την όραση.

Μια από τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στην Οφθαλμολογία είναι η διάνοιξη του θολωμένου οπίσθιου περιφακίου με Yag Laser. Με το Laser αυτό μπορούμε, γρήγορα και με ασφάλεια, να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που είναι αρκετά συχνό.

Η θόλωση του οπίσθιου περιφακίου, από την στιγμή που θα εμφανιστεί, επιδεινώνεται με τον καιρό και τούτο γιατί το περιφάκιο προοδευτικά παχαίνει. Είναι λοιπόν καλό για τον άρρωστο το Yaq Laser να εφαρμόζεται το συντομότερο δυνατόν, γιατί έτσι η συνολική ενέργεια που απαιτείται είναι λιγότερη, μια και το θολωμένο περιφάκιο είναι ακόμη λεπτό, και ως εκ τούτου, οι ελάχιστοι κίνδυνοι που ενυπάρχουν στη μέθοδο γίνονται ακόμα πιο σπάνιοι.

Η τομή, λοιπόν, του οπίσθιου περιφακίου, που ιατρικά ονομάζεται καψoυλοτομή, είναι μια απλή και γρήγορη διαδικασία. Μια δέσμη ακτίνων Laser κατευθύνεται προς το κέντρο του οπίσθιου περιφακίου και το σχίζει, επιτυγχάνοντας έτσι τη διάνοιξή του. Ο ασθενής δεν αισθάνεται πόνο και η πιθανότητα επιπλοκής ή μόλυνσης είναι πρακτικά ανύπαρκτη, εφόσον καμία τομή δεν γίνεται στο μάτι.

Μετά το πέρας της διαδικασίας ζητάμε συνήθως από τους ασθενείς να μας επισκεφθούν ξανά, δύο με τρεις μέρες μετά, για μια σύντομη εκτίμηση της οράσεως, της ενδοφθαλμίου πιέσεως και της διαθλάσεώς τους. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις δραστηριότητες του ατόμου. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς εμφανίζουν σχεδόν αμέσως (μέσα σε λίγες ώρες), σημαντική βελτίωση στην όρασή τους. Οι υπόλοιποι παρουσιάζουν βαθμιαία βελτίωση μέσα στις επόμενες ώρες.