ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Τι είναι Καταρράκτης; 

Kαταρράκτης είναι η θόλωση του φακού του ματιού. Ο καταρράκτης μπορεί να μη χρειάζεται θεραπεία, εφόσον η όραση είναι ακόμη καλή και μία αλλαγή στη συνταγή γυαλιών τη βελτιώνει ικανοποιητικά. Δεν υπάρχουν φάρμακα, σταγόνες ή άλλα μέσα που να μπορούν να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν την εξέλιξή του. Όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να δει ικανοποιητικά για τις ανάγκες του, τότε ενδείκνυται η χειρουργική αφαίρεση του καταρράκτη. Όσο νωρίτερα χειρουργηθεί κανείς, τόσο ασφαλέστερη είναι η επέμβαση (δεν περιμένουμε να «ωριμάσει»).

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ

Η εγχείρηση γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία με σταγόνες, και δεν υπάρχει πόνος.

Η φακοθρυψία, που εδώ και αρκετά χρόνια εφαρμόζουμε ως εγχείρηση ρουτίνας, είναι η τελευταία εξέλιξη στην εγχείρηση του καταρράκτη διεθνώς. Στη φακοθρυψία ο πυρήνας του φακού τεμαχίζεται από έναν ειδικό στειλεό με υπερηχητικές δονήσεις και τα τεμάχια του πυρήνα απορροφούνται. Το μέγεθος της χειρουργικής τομής είναι μικρότερο από εκείνο της παλαιοτέρα χρησιμοποιούμενης μεθόδου, η επέμβαση ασφαλέστερη και συντομότερη και η αποκατάσταση της όρασής ταχύτερη. Η οπίσθια μεμβράνη του φακού, που λέγεται οπίσθιο περιφάκιο, αφήνεται άθικτη στη θέση της. Ένας τεχνητός ενδοφθάλμιος φακός τοποθετείται στη θέση του αφαιρεθέντος θολωμένου φακού. Ο φακός αυτός είναι μόνιμος και δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί, όπως οι φακοί επαφής. Η χειρουργική τομή κλείνεται χωρίς, συνήθως, να χρησιμοποιηθούν ράμματα.

Τι είναι το γλαύκωμα;

Γλαύκωμα είναι η πάθηση στην οποία η πίεση του ματιού είναι τόσο υψηλή, που προκαλεί βλάβη στο οπτικό νεύρο και άρα προβλήματα στην όραση. Η θεραπεία του γλαυκώματος μπορεί να είναι συντηρητική (φάρμακα) ή επεμβατική (laser φωτοπηξία ή εγχείρηση). Το τι είναι καλύτερο για κάθε ασθενή ξεχωριστά, ανάλογα με τον τύπο του γλαυκώματος, την ηλικία του, τη δυνατότητα παρακολούθησης και συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή, το αποφασίζει ο γιατρός που τον παρακολουθεί. Η διατροφή, η σωματική κόπωση, η χρήση των ματιών (διάβασμα, οδήγηση, παρακολούθηση τηλεόρασης) δεν επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την εμφάνιση και την εξέλιξη του γλαυκώματος. Τα σημαντικότερα προβλήματα στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι η έγκαιρη διάγνωσή του, η συνεχής και κατά τακτά χρονικά διαστήματα παρακολούθηση (με έμφαση στο γεγονός ότι ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος της απειλής για την όρασή του και στην απουσία συμπτωμάτων) και η συμμόρφωση στην πολλές φορές δύσκολη ως προς το ωράριο φαρμακευτική θεραπεία. Η έγκαιρη διάγνωση, που είναι και το βασικότερο βήμα στην αντιμετώπιση της πάθησης, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανά έτος μετά το 40στό έτος της ηλικίας οφθαλμολογική εξέταση ρουτίνας.